ให้บริการใช้สถานที่จัดงาน ช่วงเย็น
Evening Event

(18:00-22:00น.)

110,000 บาท
สำหรับค่าสถานที่จัดงานช่วงเย็น
เช่น งานเปิดตัวสินค้า, งานสัมมนา
 
ราคาสำหรับแขกไม่เกิน 200 ท่าน
ดูรายละเอียดเพิ่ม

รายการที่ให้มีดังนี้
1. บริเวณ indoor ในส่วนห้องกระจก มีเครื่องปรับอากาศ
2. บริเวณ outdoor ในสวนเปิดโล่ง
3. โต๊ะรับประทานอาหารและเก้าอี้ไม้แบบ SubDio Garden จำนวนไม่เกิน 120 ที่นั่ง
4. โต๊ะลงทะเบียนหน้างาน
5. เครื่องเสียง + ไมค์ลอย 2 ตัว
6. เวที ขนาดประมาณ 9.6 ตร.ม.


หมายเหตุ
1. อาหารจัดเลี้ยง - ทางร้านมีบริการอาหารจัดเลี้ยงในรูปแบบต่างๆ เช่น Coffee Break & High Tea, บุฟเฟ่ต์, ค็อกเทล และโต๊ะจีน ตามความต้องการของลูกค้า แต่ในกรณีที่ลูกค้านำอาหารเข้ามาเอง จะมีค่านำเข้า 10,000 บาท/มื้อ (ไม่คืน) และค่าประกันความเรียบร้อยอีก 5,000 บาท/มื้อ ซึ่งจะคืนเงินประกันให้หลังวันงานหากไม่มีความเสียหาย
2. หากมีการตกแต่งสถานที่เพิ่มเติมหรือมีการใช้ออร์แกไนเซอร์ จะมีค่านำเข้า 15,000 บาท (ไม่คืน) และค่าประกันความเสียหายอีก 10,000 บาท ซึ่งจะคืนเงินประกันให้หลังวันงานหากไม่มีความเสียหาย (อนุญาตให้เข้าใช้สถานที่ได้ก่อน 2 ชม.ล่วงหน้าสำหรับการตกแต่งเพิ่มเติม และต้องการคืนสถานที่ได้ในสภาพเดิมภายใน 1 ชม. หลังงานเลิก หากไม่สามารถคืนสถานที่ได้ในสภาพเดิมภายในเวลาที่กำหนด จะมีค่าปรับ 5,000 บาท/ชม. เกิน 15 นาทีนับเป็น 1 ชม.) - ก่อนทำการตกแต่งสถานที่ใดๆก็ตาม กรุณาขออนุญาตล่วงหน้าก่อนทำการตกแต่ง เพื่อการเตรียมความพร้อมและความสะดวกกับทั้งสองฝ่าย
3. หากมีการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะมีค่านำเข้า 5,000 บาท (เป็นค่านำเข้าเท่านั้น ซึ่งไม่ได้รวมค่าเครื่องดื่ม, mixer, น้ำแข็ง หรืออุปกรณ์เพิ่มเติมใดๆ)
4. ไม่สามารถให้บริการเกินเวลา 22:00น. ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ


เงื่อนไขการชำระเงิน
ครั้งที่ 1: ณ วันจองคิว 30% เป็นเงินสดหรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร
ครั้งที่ 2: ก่อนวันงานอย่างน้อย 15 วันอีก 50% เพื่อเป็นการยืนยัน
ครั้งที่ 3: ก่อนเริ่มงาน 1 วันหรือ ณ วันงาน ก่อนเริ่มงาน ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด


โหลดเพิ่ม