แพ็คเกจงานแต่งงาน ช่วงเย็น
Evening Wedding Package

(18:00-22:00น.)

145,000 บาท
สำหรับค่าสถานที่อย่างเดียว
 
227,500 บาท
สำหรับค่าสถานที่รวมอาหารมื้อเย็นแบบค็อกเทล
 
ราคาสำหรับแขกไม่เกิน 250 ท่าน
ดูรายละเอียดเพิ่ม

รายการที่ให้มีดังนี้
1. บริเวณ indoor ในส่วนห้องกระจกมีเครื่องปรับอากาศ จะได้ 100-130 คน
2. บริเวณ outdoor ในสวนเปิดโล่ง จุได้ 120-150 คน
3. ห้องแต่งหน้า-แต่งตัวสำหรับบ่าวสาว มีเครื่องปรับอากาศพร้อมห้องน้ำในตัว (สามารถคืนห้องได้ภายในครึ่งชม.หลังงานเลิก)
4. โต๊ะรับประทานอาหาร และเก้าอี้ พร้อมตกแต่งสวยงาม
5. โต๊ะลงทะเบียนหน้างาน พร้อมตกแต่งสวยงาม
6. ป้ายชื่อตัวอักษรสำหรับมุมถ่ายรูปกับผู้มาร่วมงาน
7. Backdrop บนเวทีพร้อมป้ายชื่อตัวอักษรย่อ
8. เครื่องเสียง + ไมค์ลอย 2 ตัว
9. โปรเจ็คเตอร์และจอ 1 ชุด
10. ตกแต่งบริเวณงานแบบ SubDio Garden
11. จัดเตรียมมุมโชว์รูป gallery
12. ขาตั้งรูปสำหรับรูปใหญ่ (ให้ยืม) / กล่องใส่ซอง (ให้ยืม) / ปากกาเซ็นชื่อ (ให้ยืม)
13. สมุดอวยพร 2 เล่ม
14. พวงมาลัยบ่าว-สาว
15. โต๊ะเค้กประดับพร้อมเค้กแต่งงาน (ปลอม) หรือเรียงแก้วแชมเปญ+น้ำพั้นช์ สำหรับช่วงพิธีการ


อาหารจัดเลี้ยง
- ลูกค้าสามารถเลือกอาหารจัดเลี้ยงในรูปแบบบุฟเฟ่ต์ ค็อกเทล หรือโต๊ะจีนได้ตามความต้องการ (ทางร้านมีบริการซุ้มอาหารเพิ่มเติมด้วย) โดยราคาอาหารเริ่มต้นโดยประมาณสำหรับแขก 250 ท่าน คือ

 ค็อกเทล*

 โต๊ะจีน (ราคานี้มี 4 เซ็ตให้เลือก)

 อาหารคาว 7 อย่าง
 อาหารหวาน 3 อย่าง
 น้ำสมุนไพร 2 อย่าง

 ออเดิร์ฟ + อาหารคาว 6 อย่าง (รวมหูฉลามหรือ  กระเพาะปลา หรือหน่อไม้ฝรั่งขาวน้ำแดง)
 ของหวาน 1 อย่าง + น้ำอัดลม

 +330 บาท/ท่าน

 +3,600 บาท/โต๊ะ 10 ท่าน


*เลือกรายการอาหารได้จากเมนู


สิ่งที่เจ้าภาพต้องจัดเตรียม
1. พิธีกร/ช่างกล้อง
2. เค้กจริง (หากต้องการใช้เค้กสำหรับไหว้ผู้ใหญ่ในช่วงพิธีการ)
3. ซองเปล่า เผื่อฉุกเฉินหน้างาน
4. ของชำร่วย
5. Presentation (ถ้ามี) พร้อมโน้ตบุ๊ค
6. ช่อดอกไม้เจ้าสาว (ถ้าต้องการ)


หมายเหตุ:
1. กรณีลูกค้านำอาหารเข้ามาเอง มีค่านำเข้า 10,000 บาท (ไม่คืน) และค่าประกันความเรียบร้อยอีก 5,000 บาท ซึ่งจะคืนเงินประกันให้หลังวันงานหากไม่มีความเสียหาย
2. หากมีการตกแต่งสถานที่เพิ่มเติมหรือมีการใช้ออร์แกไนเซอร์ จะมีค่านำเข้า 15,000 บาท (ไม่คืน) และค่าประกันความเสียหายอีก 10,000 บาท ซึ่งจะคืนให้หลังวันงานหากไม่มีความเสียหาย (อนุญาตให้เข้าใช้สถานที่ได้ก่อน 2 ชม.ล่วงหน้าสำหรับการตกแต่งเพิ่มเติม และต้องเก็บคืนสถานที่ในสภาพเดิมก่อนการตกแต่ง ภายใน 1 ชม. หลังงานเลิก หากไม่สามารถคืนสถานที่ได้ในสภาพเดิมภายในเวลาที่กำหนด จะมีค่าปรับ 5,000 บาท/ชม. เกิน 15 นาทีนับเป็น 1 ชม.) - กรุณาขออนุญาตล่วงหน้าก่อนทำการใดๆ เพื่อการเตรียมความพร้อมและความสะดวกกับทั้งสองฝ่าย
3. หากมีการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะมีค่านำเข้า 5,000 บาท (เป็นค่านำเข้าเท่านั้น ซึ่งไม่ได้รวมค่าเครื่องดื่ม, mixer, น้ำแข็ง หรืออุปกรณ์เพิ่มเติมใดๆ)
4. ไม่สามารถให้บริการเกินเวลา 22:00น. ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ


เงื่อนไขการชำระเงิน
ครั้งที่ 1: ณ วันจองคิว 30% เป็นเงินสดหรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร
ครั้งที่ 2: ก่อนวันงานอย่างน้อย 15 วันอีก 50% เพื่อเป็นการยืนยัน
ครั้งที่ 3: ก่อนเริ่มงาน 1 วันหรือ ณ วันงาน ก่อนเริ่มงาน ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด


Evening Wedding Package (6:00pm-10:00pm)
145,000THB for venue only (for 250 guests or less) or

227,500THB including cocktail dinner (for 250 guests or less)

The package includes
1. Indoor section with air-conditioned for 100-130 guests
2. Outdoor section in English garden for 120-150 guests
3. A private room for the bride and groom (can be returned 30 minutes after the party)
4. A reception table with wedding box and photo stands (to be borrowed)
5. A reception area for the bride and the groom with a logo-board
6. A stage with backdrop and a logo-board
7. Tables and chairs with decorations
8. Photo gallery corner
9. Two guest books
10. Wedding garlands
11. Wedding cake (not real) or champagne tower
12. Microphones & speakers
13. Projector & Screen

Catering
Our catering service includes cocktail, buffet, Chinese banquet, as well as food stalls. The following price is the starting price for 250 guests:

 Cocktail*

 Chinese Banquet

 7 foods
 3 desserts
 2 herbal drink

 entree + 6 foods
 1 dessert + soft drink

 +330THB/guest

 +3,600 บาท/table (of 10 guests)

 
*can choose from menu

 


Note
1. If using outside catering, there will be 10,000THB additional charge (not return) and 5,000THB charge as a warranty that will be return if there’s no damage to the venue
2. If there will be any additional decoration or using any organizer, there will be 15,000THB additional charge (not return) and 10,000THB charge as a warranty that will be returned if there’s no damage to the venue. (The venue can be used 2 hours earlier for set-up and it has to be in the original condition within 1 hour after the party is over. There will be a penalty of 5,000THB/hour if the venue cannot be returned on time (15 minutes plus will be counted as 1 hour) – please check with our staffs before any decoration for your convenience.
3. There will be an additional charge of 5,000THB if there is any alcoholic beverage at the party


Payment condition
1st Installment: 30% by cash or bank transfer as the booking deposit
2nd Installment: 50% not later than 15 days before the booked date
Final installment: 1 day earlier to the booked date or at the booked date before the ceremony/party


โหลดเพิ่ม