ให้บริการใช้สถานที่จัดงาน ช่วงเช้า
Morning Event

(10:00-14:00น.)

110,000 บาท
สำหรับค่าสถานที่จัดงานช่วงเช้า
เช่น งานเปิดตัวสินค้า, งานสัมมนา, งานเลี้ยงทั่วไป
 
ราคาสำหรับแขกไม่เกิน 150 ท่าน
ดูรายละเอียดเพิ่ม

รายการที่ให้มีดังนี้
1. บริเวณ indoor ในส่วนห้องกระจก มีเครื่องปรับอากาศ
2. โต๊ะและเก้าอี้ไม้แบบ SubDio Garden จำนวนไม่เกิน 100 ที่นั่ง
3. โต๊ะลงทะเบียนหน้างาน
4. เครื่องเสียง + ไมค์ลอย 2 ตัว
5. เวที ขนาดประมาณ 9.6 ตร.ม.


หมายเหตุ
1. อาหารจัดเลี้ยง - ทางร้านมีบริการอาหารจัดเลี้ยงในรูปแบบต่างๆ เช่น Coffee Break & High Tea, บุฟเฟ่ต์, ค็อกเทล และโต๊ะจีน ตามความต้องการของลูกค้า แต่ในกรณีที่ลูกค้านำอาหารเข้ามาเอง จะมีค่านำเข้า 10,000 บาท/มื้อ (ไม่คืน) และค่าประกันความเรียบร้อยอีก 5,000 บาท/มื้อ ซึ่งทางร้านจะคืนเงินนี้ให้หลังวันงานหากไม่มีความเสียหาย
2. หากมีการตกแต่งสถานที่เพิ่มเติมหรือมีการใช้ออร์แกไนเซอร์ จะมีค่านำเข้า 15,000 บาท (ไม่คืน) และค่าประกันความเสียหายอีก 10,000 บาท ซึ่งจะคืนให้หลังวันงานหากไม่มีความเสียหาย (อนุญาตให้เข้าใช้สถานที่ได้ก่อน 2 ชม.สำหรับการตกแต่งเพิ่มเติม และต้องเก็บคืนสถานที่ในสภาพเดิมภายใน 1 ชม. หลังงานเลิก หากไม่สามารถคืนสถานที่ได้ในสภาพเดิมภายในเวลาที่กำหนด จะมีค่าปรับ 5,000 บาท/ชม. เกิน 15 นาทีนับเป็น 1 ชม.) - กรุณาขออนุญาตล่วงหน้าก่อนทำการตกแต่ง เพื่อการเตรียมความพร้อมและความสะดวกกับทั้งสองฝ่าย
3. หากมีการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะมีค่านำเข้า 5,000 บาท (เป็นค่านำเข้าเท่านั้น ซึ่งไม่ได้รวมค่าเครื่องดื่ม, mixer, น้ำแข็ง หรืออุปกรณ์เพิ่มเติมใดๆ)


เงื่อนไขการชำระเงิน
ครั้งที่ 1: ณ วันจองคิว 30% เป็นเงินสดหรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร
ครั้งที่ 2: ก่อนวันงานอย่างน้อย 15 วันอีก 50% เพื่อเป็นการยืนยัน
ครั้งที่ 3: ก่อนเริ่มงาน 1 วันหรือ ณ วันงาน ก่อนเริ่มงาน ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด