ให้บริการใช้สถานที่เพื่อถ่ายภาพ
Photographing/Pre-Wedding Service

(9:00-18:00น.)

5,000 ฺ฿
 สำหรับสามชั่วโมง

12,000 ฿
เต็มวัน 9 ชั่วโมง
 
ดูรายละเอียดเพิ่ม

ให้บริการใช้สถานที่เพื่อถ่ายภาพ
SubDio Garden มีบริการให้ใช้สถานที่เพื่อถ่ายรูป สำหรับในโอกาสต่างๆ โดยแบ่งเป็นรูป 2 รูปแบบ ดังนี้

A: สามชั่วโมงแรก 5,000 บาท
ชั่วโมงต่อไป ชั่วโมงละ 1,500 บาท เกิน 15 นาทีนับเป็น 1 ชั่วโมง
(กรุณาแจ้งเวลาและจำนวนชั่วโมงที่ต้องการใช้ล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดกรณีคิวชนกัน)

B: เหมาเต็มวัน 9 ชั่วโมง = 12,000 บาท


หมายเหตุ
- สามารถเข้าถ่ายได้ จันทร์-พฤหัส ที่ไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดชดเชย
- มีห้องแต่งหน้า-แต่งตัวพร้อมห้องน้ำในตัว (ไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากห้องแต่งตัว)
- จองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
- เวลาที่ให้เข้าใช้บริการได้คือ 9:00-18:00น.เท่านั้น
- สงวนสิทธิ์การถ่ายรูปสำหรับหนึ่งคู่บ่าวสาวต่อการใช้สถานที่หนึ่งครั้งเท่านั้น (จำกัดผู้เข้าใช้สถานที่ไม่เกิน 8 ท่าน รวมคู่บ่าวสาว ต่อการใช้สถานที่แต่ละครั้ง)
- นับเวลาตั้งแต่เริ่มเข้าใช้สถานที่


เงื่อนไขการชำระเงิน
ชำระมัดจำเมื่อจอง 70% และส่วนที่เหลือ 30% ในวันมาถ่าย
(คืนเงินจองเฉพาะในกรณีที่แจ้งยกเลิกไม่ต่ำกว่า 48 ชม.ล่วงหน้าเท่านั้น)
หากต้องการเลื่อนวันเข้าใช้บริการ จะมีค่าปรับ 1,000 บาทในกรณีที่ไม่แจ้งล่วงหน้า หรือแจ้งล่วงหน้าต่ำกว่า 24 ชม.ก่อนวันและเวลานัดใช้บริการ
*เวลาทำการ คือ 9:00-18:00น.


Photographing/Pre-Wedding Service

A: 5,000THB for the first 3 hours
1,500THB for the next additional hour (over 15 minutes counted as 1 hour)
(Please inform our staff of the time and number of hours you want to use the venue in advance for your own convenience)

B: 12,000THB for 9 hours

 


Note:
- This service is available only on Monday-Thursday that is not holidays
- There is a make-up and dressing room with bathroom
- Please book at least 7 days in advance
- Available time is 9am-6pm only
- Limited to only 1 bride and 1 groom for each time of service (and not more than 8 persons including the bride and the groom for each time of service)
- The time starts when entering the venue


Payment condition
70% by cash or bank transfer as the booking deposit and 30% on the booking date
(Deposit can be returned only when the cancellation is informed at least 48 hours before the booking date)
There will be 1,000THB penalty fee for any postponement that is not informed in advance or inform less than 24 hours before the booking date
*Working hours is 9am-6pm


โหลดเพิ่ม